Neuropathic & Pain Management

Product Name

Pyridoxine + Nicotinamide + Cyanocobalamin + Folic Acid + Chromium picolinate + Selenium + Zinc-film coated tablet

Strenght

3 mg + 100 mg + 15 mcg + 1500 mcg + 250 mcg + 31.1 mcg + 100 mcg + 61.8 mcg + 22.5 mcg

Dosage Form

Tablet